Mason Greenwood - TheDailyWorld.NET

The first picture of Greenwood with his pregnant girlfriend

Tiền đạo trẻ của Man Utd đang trong quá trình hòa nhập với cuộc sống bình thường.